Presidio

Mamiya 645 Pro TL
Mamiya Sekor C 80mm f/2.8 N
Kodak TMAX 400